Welcome

ご予約状況…3月19日(火)~3月24日(日)

 

 

3月19日(火)

 

3月20日(水)

 

3月21日(木)

 
第2第3火曜日
定休日10時~12時 予約入11時~12時予約入
  15時半~16時半予約入  予約入 
     予約入
3月22日(金) 

3月23日(土)

 

3月24日(日) 

 
 13時~15時予約入 10時~12時 予約入11時~12時 空です
15時半~17時 予約入14時~15時予約入13時~14時半予約入
18時~19時半予約入 15時半~17時半予約入15時~16時 予約入
  18時半~20時 予約入 16時半~20時 空です